Esteettömyys

Esteettömyyssivusto Turku kaikille

Kynnys ry on ihmis- ja perusoikeusjärjestö, joka ylläpitää Turku kaikille -nettisivustoa, johon on kerätty esteettömyystietoa turkulaisista julkisista ja yksityisistä palveluista. Kohteet on kartoitettu ja tiedot varmistettu Kynnys ry:n kartoittajien toimesta. Kartoituksissa on noudatettu tarkkaan määriteltyjä kriteerejä ja tuloksia kuvataan tekstin, valokuvien ja symbolien avulla.

Esteettömyystiedosta hyötyvät eri tavoin toimintarajoitteiset ja ikääntyneet henkilöt sekä esim. lapsiperheet. Sivustossa on erityisesti huomioitu matkailijat, sillä kohteiden joukosta löytyy mm. majoitus- ja ravintolapalveluita sekä kulttuurikohteita.

Kaikki tiedot kohteista löytyvät myös ruotsiksi ja englanniksi.

Huomio! Turku kaikille -sivusto on toistaiseksi poissa toiminnasta. 

Esteettömyys myyntipalvelun tarjonnassa

Visit Turun retkipaketeissa esteettömyys otetaan aina huomioon pakettien suunnittelussa, mikäli asiakas niin toivoo. Myös valmiita ohjelmia voidaan räätälöidä ryhmän tarpeiden mukaan ja sisällyttää retkeen esteettömiä kohteita ja reittejä.

Visit Turun myyntipalvelu

Meet Turku – esteettömyys kokouksissa, kongresseissa ja juhlissa

Meetturku.fi -sivustolta löytyvät kokous- ja juhlatalot, joille Kynnys ry. on tehnyt esteettömyyskartoituksen.

Meet Turku