Vastuullisuus

Visit Turku pyrkii omalla toiminnallaan ja esimerkillään kannustamaan yhteistyöyrityksiään kehittämään omaa toimintaansa kestävän matkailun sertifioinnin saavuttamiseksi. Matkailukohteena Turulle on ensisijaisen tärkeää, että alueen yritykset ovat sertifioitu vastuullisiksi toimijoiksi.

Alueorganisaationa Visit Turku vahvistaa markkinointiviestinnällä alueen vetovoimaisuutta vastuullisuusasioissa sekä tarjoamalla vastuullisesti tuotettuja matka- ja retkipaketteja.

Vastuullisuus on matkakohteelle ja alan yritykselle kilpailuvaltti. Tulevaisuudessa vain vastuulliset matkailuyritykset pysyvät mukana kilpailussa, sillä matkailijat ja yhteistyökumppanit suosivat vastuullisia kohteita. Vastuullisuus ei ole yritykselle vain taakka, vaan myös hieno mahdollisuus tuottaa uusia palveluja ja uutta liiketoimintaa.

Visit Turulla on myös tärkeä kannustajan rooli, koska organisaatio toimii läheisessä yhteistyössä alueen matkailuyritysten kanssa. Saaristo- ja kulttuurikaupunki Turku voi olla aidosti vastuullinen matkakohde vain siten, että paikalliset matkailualan yritykset lähtevät mukaan yhteiselle vastuullisuuden kehityspolulle.

Vastuullinen matkailu on toimintaa, joka on ekologisesti, taloudellisesti, sosiokulttuurisesti ja eettisesti kestävää. Käytännössä vastuullisuus voi näkyä esimerkiksi matkailuyrityksen pyrkimyksenä vähentää ruokahävikkiä tai paikallisen kulttuuriperinnön vaalimisena. Vastuullisuus on matkailualan ja matkailijoiden yhteinen asia.

Tälle sivustolle kootaan tietoa Turun matkailun kestävän kehityksen toimista sekä vinkkejä siitä, miten jokainen meistä voi vaikuttaa omilla toimillaan ja auttaa rakentamaan vastuullista matkailukohdetta. 

Tutustu myös Visit Finlandin kestävän matkailun periaatteisiin, jotka viitoittavat tietä kestävämmälle matkailu-Suomelle.

Kestävän matkailun periaatteet