Varsinais-Suomen ja Satakunnan matkailuorganisaatioiden yhteisen digihankkeen myötä syntyi uusi varausalusta, johon on tähän mennessä luotu 15 uutta teemallista matkailureittiä. Kaupallisen alustan hyödynsaajina ovat alueiden majoitus-, ravitsemis- ja elämyspalveluita tarjoavat pienet ja keskisuuret yritykset.

Ylimaakunnallisen yhteishankkeen muodostivat Finnish Archipelago -konsortio, johon kuuluu Visit Pori, Visit Rauma, Yrityssalo, Kemiönsaaren kunta, Paraisten kaupunki, Visit Turku ja Visit Naantali, joka oli hankkeen hallinnoija.

Osallistuvien alueiden yhteenlaskettu matkailutulo oli 1 mrd. € ja työllistävä vaikutus 5470 htv. Hanke kuului työ- ja elinkeinoministeriön alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistäviin kehittämishankkeisiin, ja se kanavoitiin Varsinais-Suomen liiton kautta.

Digitaalisen asiakaspolun johtaminen ja palveluiden ketjuttaminen kunta- ja maakuntarajojen yli auttavat matkailualan yrityksiä tarjoamaan asiakkailleen houkuttelevampia kokonaisuuksia. Jo ennen Covid-19 -pandemiaa oli nähtävillä, että matkailijat arvostavat palveluiden ja matkailuyritysten helppoa löydettävyyttä ja ostettavuutta. Pitkään vallinnut tilanne on lisännyt erilaisten sähköisten varaus- ja jakelukanavien käyttämistä. Jatkossa Visit-organisaatiot tuottavat laadukkaita tuotekokonaisuuksia ja kiertopaketteja, joita myös alueiden yritykset voivat myydä. Hankkeen myötä syntynyt uusi varausalusta, www.finnisharchipelagoroutes.fi, otettiin käyttöön kesäkuussa 2021. Alustalle on tähän mennessä luotu 15 teemallista matkailureittiä.

Elämys Groupin Koko Travel Planner -alusta tulee olemaan tulevaisuudessa käytössä laajalti koko Suomessa, joten ylimaakunnallisia kiertopaketteja voidaan tuotteistaa entistä paremmin. Uudenlaisten kiertomatkojen kysynnän huomattiin kasvavan kansainvälisten asiakkaiden keskuudessa ennen pandemiaa, ja usko tuotteiden kysynnän kasvuun on vahva, kun kansainvälinen matkailu on jälleen mahdollista.

– Tuotteiden, palveluiden ja kiertomatkojen suunnittelu ja kehittäminen jatkuu, vaikka hanke on päättynyt. Oikeastaan nythän se työ vasta alkaa, kun käytössämme on oikeanlainen myynti- ja jakelukanava, jolle toivomme saavamme lisää yrityksiä, iloitsee hankkeen koordinaattori, Visit Naantalin toimitusjohtaja Tarja Rautiainen.