Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat viime vuosina nousseet aktiiviseen keskusteluun, myös puhuttaessa matkailusta. Visit Turku pyrkii omalta osaltaan tekemään matkailualueestamme vastuullisempaa. Matkailun alueorganisaatio ei kuitenkaan tee alueesta vastuullista yksin, vaan pääroolia näyttelevät alueen yritykset. Miltä kestävä kehitys näyttää matkailuyrityksen näkökulmasta katsottuna? Kysyimme asiaa Herrankukkaron perustajalta Pentti-Oskari Kankaalta.

Olemme mukana Turun kaupungin 1,5 asteen -kampanjassa!

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2029. Se on rohkea tavoite, ja mukaan tarvitaan kaikki kaupunkilaiset. 1,5 asteen elämä on kampanja, jonka avulla Turku haluaa kannustaa asukkaita ja yrityksiä tekemään ilmastoystävällisiä valintoja. Teot voivat olla pieniä ja helppoja arjen tekoja, mullistavia keksintöjä tai kaikkea siltä väliltä.

On myös hyvä muistaa, että ilmastoystävällinen elämä ei ole luopumista ja kurjuutta, vaan se tuo myös terveyttä ja hyvinvointia elämäämme ja synnyttää parhaimmillaan uutta liiketoimintaa.

Kampanja perustuu Pariisin ilmastosopimukseen, jonka tavoitteena on pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen.

#Hiilineutraali2029 #Turku #Kylmääki

Vieraile kampanjan kotisivuilla www.turku.fi/ilmasto.

Kestävä kehitys Herrankukkaron toiminnan kulmakivenä

Kestävä kehitys on ollut olennainen osa Herrankukkaron toimintaa jo kymmeniä vuosia. Yrityksen alkutaipaleella 35 vuotta sitten ei toisaalta edes tunnettu sellaisia sanoja kuin kestävä kehitys, hiilijalanjälki, sosiaalinen vastuu jne., mutta Herrankukkarossa nämä olivat alusta asti itsestään selviä asioita, sillä toiminta perustuu yhteistyöhön luonnon kanssa.

– Prioriteettimme on, että kaikki ideointi, tuotekehitys ja toteutukset tehdään yhteistyössä saaristoluonnon kanssa. Kun me olemme Luontoa varten, on Luontokin meidän kaverimme. Me tarvitsemme toisiamme – arvostaen. Hyvänä esimerkkinä toimivat paikallisia kaloja suosiva ruokatarjonta sekä luontoa kuormittamattomat aktiviteetit, kertoo Herrankukkaron kantasoluksi, perustajaksi ja nykyiseksi kiireapulaiseksi itseään tituleeraava Pentti-Oskari Kangas.

Kysymykseen, miksi kestävät arvot ovat Herrankukkarolle toiminnassa tärkeitä, Kangas vastaa:

– Se on aina ollut meidän juttumme. Herrankukkaro sijaitsee keskellä kauneinta saaristoluontoa ja se on myös yksi tärkeimmistä syistä menestykseemme. Meille on aina ollut tärkeää pitää toimintaympäristömme elinvoimaisena. Olemme olleet sillä lailla toisenlaisia, jo 35 vuotta. Kyseessä ei ole vain yksittäiset toimet, vaan kokonaisuudella on vaikutusta.

Vastuullisuussertifikaatit ja matkailijoiden palaute

Erilaiset vastuullisuussertifikaatit ovat herättäneet kiivastakin keskustelua matkailijoiden keskuudessa. Monet tuntuvat kyseenalaistavan sen, miten matkailija voi ”sertifikaattisuosta” erottaa sen, jonka taustalla on vuosittaista auditointia toiminnan seuraamiseksi.

Herrankukkarolla on Green Key -vastuullisuussertifikaatti. Lisäksi se oli Aavameren kanssa ensimmäinen Turun seudun yritys, joka sai Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -merkin. Kangas toteaa, että sertifikaatti auttaa kehittämään toimintaa edelleen kestävämpään suuntaan. He myös kokevat, että se viestii asiakkaille asian tärkeydestä.

Kankaan mukaan kestävä toiminta kiinnostaa asiakkaita enenevässä määrin. Suoria kyselyitä vastuullisuudesta tulee harvemmin, mutta asia nousee usein esille Herrankukkarossa vierailevien asiakkaiden toimesta.

Kestävä toimintapa määrittää tulevaisuutta

Kestävien arvojen toteuttaminen on Herrankukkarossa jo osa päivittäisiä rutiineja, mutta tarkoitus on siitä huolimatta kehittää toimintaa jatkossa myös tästä näkökulmasta.

Kysyttäessä, mitä muuta Kangas haluaa kertoa yrityksestä ja sen suhteesta kestävään matkailuun, hän vastaa:

– Jo vuosituhannen vaihteessa arvostettu englantilainen markkinointiguru kirjoitti: ”Ne yritykset, jotka vuoteen 2020 mennessä eivät ole oivaltaneet ympäristö- ja sosiaalisen vastuun merkitystä, ovat auttamattomasti myöhässä, sillä silloin ne eivät ole enää kilpailuetu, vaan odotettu osa yrityksen toimintaa.” Asiakkaiden kanssa keskustellessamme olemme saaneet huomata, että meidän luontoarvomme ja toteutuksemme ovat merkittäviä syitä asiakassuhteiden syntymisessä. Tämä koskee rakentamistamme, uusiutuvan energian käyttöä, aktiviteettejamme sekä villi- ja lähiruoan osuuden maksimaalista käyttöä. Myös oman ja naapurisaarten työntekijöiden suosiminen on osa sosiaalista vastuutamme.

Herrankukkaro | Vastuullisuus

Visit Turku alueen yritysten tukena

Alueorganisaationa Visit Turun tehtävänä on vahvistaa markkinointiviestinnällä alueen vetovoimaisuutta vastuullisuusasioissa. Visit Turulla on myös tärkeä kannustajan rooli, koska organisaatio toimii läheisessä yhteistyössä alueen matkailuyritysten kanssa. Saaristo- ja kulttuurikaupunki Turku voi olla aidosti vastuullinen matkakohde vain siten, että paikalliset matkailualan yritykset lähtevät mukaan yhteiselle vastuullisuuden kehityspolulle.

– Vastuullisuuden tiellä tarvitsemme kaikkia alueen yrittäjiä, sillä ilman heitä emme ole mitään. Me Visit Turussa pyrimme omalla toiminnallamme näyttämään esimerkkiä ja tukemaan samalla yrityksiä heidän matkallaan kohti entistä vastuullisempaa toimintaa, kertoo Visit Turun myynti- ja markkinointijohtaja Satu Hirvenoja.

Monilla yrityksillä vastuullisuus kumpuaa suoraan liiketoimintaympäristöstä kuten Herrankukkarolla. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö kaikki yritykset voisi omalta osaltaan panostaa kestävään kehitykseen ja vastuullisesti tuotettuihin palveluihin ja tuotteisiin. Visit Turku haluaa olla olla auttamassa yrityksiä löytämään oman tapansa toimia vastuullisesti ja kestävästi.

Yksi näkyvistä toimista yritysten vastuullisuuden tukemisessa ovat mm. Visit Turun yhteistyössä Turku Science Parkin kanssa järjestämät koulutukset. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. Tarjontaan voi tutustua Turku Science Parkin tapahtumakalenterissa.

Turku Science Park | Tapahtumat