Syksyllä 2020 alkanut Finnish Archipelago 2025 -hanke on edennyt odotetusti. Yleisölle ja alueen yrittäjille hanke konkretisoituu digitaalisen varaus- ja myyntialustan käyttöönotolla. Yhteinen haaveilusta myyntiin mahdollistava digitaalinen varausalustan pilotti, Elämysgroupin Koko Travel Planner julkaistaan maanantaina 14.6.2021.

Yhä suurempi osa matkailijoista suunnittelee mutta myös ostaa matkapalvelut sähköisten myyntikanavien kautta. Matkailijat arvostavat palveluiden helppoa löydettävyyttä ja ostomahdollisuutta suoraan eri nettisivuilta.

Koko Travel Planner -alustalta löytyy sekä valmiita reittiehdotuksia että erilaisia matkapaketteja, joita molempia asiakas voi halutessaan muokata itselleen paremmin sopivaksi. Hankkeen aikana on valmennettu 42 yritystä luomaan on line -ostettavia tuotteita digitaalisesti ostettavaan muotoon. Koko Travel Plannerin myötä alueen yritysten on helpompi hallita kapasiteettiaan monikanavaisesti ja tarjota matkailijoille kiinnostavia palveluita. Lisäksi kuluttajat ja matkanjärjestäjät löytävät alueen yrittäjien matkailutuotteet yhdestä paikasta ja jakelukanavien verkoista.

– Sivusto on samalla sekä esittely- että inspiraatiosivusto, jolla matkapaketit ja reitit ovat reaaliaikaisesti saatavilla. Sivustolta löytyy majoituksia, ohjelmapalveluja ja aktiviteetteja sekä autonvuokrausmahdollisuus. Asiakas voi vertailla eri vaihtoehtoja, valita sopivimman ja maksaa matkan samalla sivustolla. Nyt julkaistava on alustan pilotti, joka täydentyy uusilla paketeilla ja reiteillä koko ajan, nythän työ vasta alkaakin, iloitsee hankekoordinaattori Tarja Rautiainen Visit Naantalista.

Alueelliset markkinointitoimenpiteet johtavat suoraan myyntiin uuden digitaalisen myynnin mahdollisuuksien myötä, jolloin yksittäisten matkailijoiden kauppa kasvaa ja viipymä pitenee. Alustalta löytyy myös ei-kaupallisia reittejä, jotka rikastuttavat alueen tarjontaa ja luovat houkuttavuutta.

Matkailutoimintaympäristön muutokseen ovat vaikuttaneet ja tulee vaikuttamaan mm. kuluttajien arvomaailman muutos, esim. suosittelumarkkinoinnin kasvava merkitys, verkkomyynnin kasvu, monikanavainen asiakaskokemus ja mobiilin korostuminen.

Yhteinen ja ylimaakunnallinen Finnish Archipelago 2025 – digitaalisella matkailutuotteistolla kestävää kasvua -yhteishankkeen muodostavat Finnish Archipelago -konsortio, johon kuuluvat Visit Pori, Visit Rauma, Yrityssalo/Salon kaupunki, Kemiönsaaren kunta, Paraisten kaupunki, Visit Turku ja Visit Naantali, joka on hankkeen hallinnoija. Osallistuvien alueiden yhteenlaskettu matkailutulo oli noin 1 mrd.€ ja työllistävä vaikutus 5470 htv. Hanke kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistäviin kehittämishankkeisiin ja se kanavoidaan Varsinais-Suomen liiton kautta.

Koko Travel Planner -varausalusta löytyy sivustolta Finnish Archipelago Routes.

Kuva: Tapani Teittinen