Turkulaiset matkailu- ja tapahtuma-alan toimijat ovat yhdistäneet voimansa kertoakseen, että Turku on turvallinen matkailu- ja tapahtumakohde koronasta huolimatta. Alan yrittäjät, Turun kaupunki, Turku Science Park Oy ja Visit Turku kertovat terveysturvallisesta Turusta kahdella mittavalla verkkosivustolla. Mukana kampanjoinnissa on myös Visit Naantali.

Sivustoilla kerrotaan, että Turkuun on turvallista matkustaa ja kaupunkilaisille, että kaupungin museoissa, teattereissa, konserteissa, ravintoloissa ja hotelleissa on turvallista vierailla.

Terveysturvallisesta Turusta kerrotaan sivustolla, jonka nimi on Clean&Safe Turku. Sivustolle tulee kaikki tarvittava tieto matkailijoille ja kaupunkilaisille siitä, miten Turussa yritykset ja eri toimijat ovat sitoutuneet Clean&Safe Turku -toimintamalliin. Clean&Safe Turku kokoaa yhteen kaikki jo käytetyt suositukset, viranomaismääräykset ja sertifikaatit, joita matkailu- ja tapahtuma-ala noudattavat.

Kaikki mukana olevat toimijat tunnistaa toimipaikan kiinteistöjen ovessa ja verkkosivuilla olevasta tunnuksesta ”Clean&Safe Turku”. Clean&Safe-sanapari on käytössä kansainvälisesti useissa kaupungeissa kautta maailman, joten se alkaa olla myös matkailijoille tuttu.

Clean&Safe Turku avataan joulukuussa, tunnus käytössä heti

Clean&Safe Turku -sivusto avataan joulukuun alussa, mutta Clean&Safe Turku -tunnusta käytetään jo mukana olevien toimijoiden toimipaikoissa ja verkkosivuilla. Sivusto lanseerataan matkailu- ja tapahtumayrittäjille tarkoitetussa tilaisuudessa Turun Logomossa 2.12.

Clean&Safe Turku -toimintamallia on työstetty yhdessä majoitusyrittäjien, ravintoloiden, tapahtumatuottajien, varustamojen sekä kaupungin omien toimijoiden, kuten museoiden, kirjastojen, uimahallien, teatterin ja orkesterin kanssa. Mukana jo olevat ovat sitoutuneet toimintamalliin ja saaneet tunnuksen käyttöönsä.

– Meillä on todella paljon upeita, osaavia ja ammattitaitoisia yrityksiä, jotka omalla toiminnallaan huolehtivat asiakkaiden turvallisuudesta. Idea Clean&Safe Turusta syntyi ajatuksesta tuoda esille näitä yrityksiä ja viestiä se, mitä kaikkia toimenpiteitä nämä yritykset ovat tehneet asiakkaan turvallisuuden takaamiseksi, sanoo Elämysteollisuus kärkialan johtaja Teija Raninen Turku Science Parkista.

Turku Science Park Oy vastaa Turun seudun yritys- ja innovaatiopalveluista.

Mitä yrityksiltä edellytetään?

Mukana olevilta toimijoilta edellytetään pitkää listaa turvallisuuteen, hygieniaan ja asiakkaiden hyvinvointiin liittyviä toimintoja, jotka yrityksen on ollut tehtävä koronaepidemian vuoksi.

Toimijoilta edellytetään muun muassa seuraavia asioita:

 • Yritys on kouluttanut ja sitouttanut henkilökuntansa koronaturvalliseen toimintaan.
 • Henkilökunta on ohjeistettu sairastumisen varalta: töihin ei tulla sairaana, hakeutuminen testiin ja omaehtoinen karanteeni.
 • Yritys noudattaa THL:n ohjeita koronaturvallisuudesta.
 • Yritys noudattaa aluehallintoviraston ohjeita ja kokoontumisrajoituksia.
 • Asiakkaille ja henkilökunnalle on tarjolla käsidesiä ja mahdollisuus käsien pesuun.
 • Siivousta on tehostettu ja yritys ottaa huomioon siivousohjeet koronaturvallisuuden takaamiseksi.
 • Asiakkaiden ohjaus yrityksen tiloissa on suunniteltu turvavälit huomioon ottaen.
 • Yrityksen nettisivuilla tai paikan päällä asiakastiloissa on asiakkaille ohjeistus koronan osalta.
 • Yritys on kehittänyt palveluprosessejaan koronaturvallisuuden näkökulmasta (mm. mahdollisuudet korttimaksamiseen, mahdollisuudet lippuvaraukseen sähköisesti sekä asiakkaiden ohjeistaminen paikalle saapumisesta etukäteen).
 • Asiakkaille on tiedotettu toimenpiteistä, joita on tehty turvallisen palvelun takaamiseksi.
 • Kasvosuojien käytössä noudatetaan viranomaisten alueellisia suosituksia.

Jos yritys tai toimija ilmoittaa, että kaikki kyselyssä kysytyt toimenpiteet on yrityksessä tehty ja yritys sitoutuu kulloisiinkin määräyksiin, yritykselle annetaan oikeus käyttää Clean&Safe Turku -merkkiä. Mukaan pääsevät edelleenkin kaikki halukkaat, joiden toiminta täyttää edellä listatut vaateet.

Clean&Safe Turku -sivusto on ensin vain suomeksi, mutta se käännetään pian ruotsiksi ja englanniksi. Sivuston markkinointi ulkomaille aloitetaan kuitenkin vasta, kun koronaepidemia alkaa laantua.

– Haluamme aloittaa kertomalla terveysturvallisesta Turusta ensin kaupunkilaisille ja matkailijoille, jotta ihmiset uskaltautuvat tulemaan ja pitämään minilomaa Turussa ja ylipäänsä käyttämään tapahtuma- ja matkailualan palveluita. Markkinoinnissa on kannettava vastuu, joten alamme markkinoida kaupunkia laajemmin ulkomaille, kun koronatilanne rauhoittuu ja matkailu voi kunnolla käynnistyä, sanoo Turun viestintäjohtaja Saara Malila.

Matkailun kampanja kannustaa turvallisiin irtiottoihin

Ajankohtaista ja inspiroivaa tietoa turvallisesta, vastuullisesta ja yhteistyössä toimivasta Turusta ja Naantalista viestitään puolestaan Visit Turun, Turun Kauppakamarin ja Visit Naantalin laajassa markkinointiviestinnän kampanjassa, joka alkoi maanantaina 16.11. teemalla "Me tarvitaan toisiamme".

Alueen matkailualan yrittäjät on koottu yhteiseen kampanjaan, jotta paikallinen matkailu ja kaupunkikulttuuri saadaan pidettyä elinvoimaisena. Mainonnan lisäksi kampanja näkyy sosiaalisessa mediassa, jonne yrittäjiä kannustetaan jakamaan ajankohtaista sisältöä aihetunnisteella #metarvitaantoisiamme. Kampanjan tavoitteena on kertoa, että kriisin keskellä yhteistyö on voimaa.

– Matkailualan tilanne on erittäin hankala ja kriittinen Turun seudulla. Siksi on tärkeää innostaa ja inspiroida ihmisiä positiivisuuden kautta. Yritykset tarvitsevat asiakkaita ja ihmiset puolestaan turvallisia irtiottoja arjesta, sanoo Visit Turun myynti- ja markkinointijohtaja Satu Hirvenoja.

Kampanja inspiroi ajankohtaisella sisällöllään koko loppuvuoden myös matkailusivuston kissmyturku.fi etusivulla. Kun Visit Turun kumppaniyritykset julkaisevat Instagram-tilillään sisältöä aihetunnisteella #metarvitaantoisiamme, julkaisu näkyy Kissmyturku.fi-sivustolla. Sieltä vierailijat ohjataan suoraan yritysten verkkosivuille varaamaan tai ostamaan tuotteita ja palveluita.

– Kaksi vuotta sitten lanseerattu Kissmyturku.fi on tänä syksynä saanut entistä vahvemman aseman alueen virallisena matkailusivustona, joka inspiroi paitsi matkailijoita myös alueen asukkaita, Hirvenoja muistuttaa.

Kampanjan aikana matkailusivustolla näytetään myös yleisön julkaisuja. Kuka tahansa voi osoittaa tukensa yrityksille julkaisemalla Instagramissa sisältöä aihetunnisteella #metarvitaantoisiamme.

Molemmilla sivustoilla, Clean&Safe Turku ja Kiss my Turku, on samat ohjeet ja tekstit koronasta, ja molemmat sivustot ohjaavat kävijöitä toisilleen.

Sivustot:

www.kissmyturku.fi – kampanja käynnistyi 16.11. ja jatkuu loppuvuoden ajan
www.cleanandsafeturku.fi – sivusto avataan 2.12., tunnukset ovat jo toimijoiden käytössä

Clean&Safe Turku -toimintamalliin mukaan haluavat uudet matkailu- ja tapahtumatoimijat voivat olla yhteydessä Turku Science Parkissa johtaja Teija Raniseen, teija.raninen@turkubusinessregion.com. Mukaan haluavat voivat myös hakea mukaan lähettämällä hakemuksen.

Linkki Clean&Safe Turku -hakemukseen

Vastaavia kampanjoita on esimerkiksi Sveitsissä.

My Switzerland: Clean & Safe