Varsinais-Suomen ja Satakunnan matkailuorganisaatioiden yhteinen digihanke tehostaa rannikkoalueen matkailutuotteiden vientiä sähköisiin jakelukanaviin. Jatkossa matkailutuotteita on helpompaa sekä ostaa että myydä sähköisten kanavien kautta.

Yhä suurempi osa matkailijoista suunnittelee matkoja ja ostaa matkapalvelut sähköisten myyntikanavien kautta. Matkailijat arvostavat palveluiden helppoa löydettävyyttä ja ostomahdollisuutta suoraan eri nettisivuilta. Usein eri tuotteet ja palvelut ovat kuitenkin hajallaan omissa myyntikanavissaan.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan matkailuorganisaatioiden yhteinen digihanke, Yhteinen Finnish Archipelago 2025, pyrkii kehittämään rannikkoalueen matkailutuotteiden ja -palvelujen saatavuutta ja löydettävyyttä sähköisissä jakelukanavissa. Jatkossa alueen yrittäjien matkailutuotteet ovat matkailijoiden löydettävissä ja ostettavissa entistä helpommin.

Visit Turun digitaalisen viestinnän päällikkö Olli Yliojan mukaan kehittämisen visiona on, että matkailija voisi suunnitella matkansa alusta loppuun yhdessä palvelussa, yhdistää matkaansa usean toimijan tuotteita ja palveluita sekä maksaa kokoamansa paketin verkossa. Tämän odotetaan lisäävän matkailutuotteiden myyntiä ja pidentävän matkailijoiden viipymää alueella.

Aluetta myyvät yritykset puolestaan saavat alueorganisaatioilta laadukkaita tuotekokonaisuuksia ja kiertopaketteja digitaaliseen jälleenmyyntiin.

Yrittäjien osalta digitaalinen matkailutuotteisto tarkoittaa omien tuotteiden ja kapasiteetin helpompaa hallinnointia. Samaa tuotetta on mahdollista markkinoida monissa eri kanavissa yhtä aikaa.

- Yrittäjiltä tulleessa palautteessa meiltä on toivottu panostusta erityisesti digitaalisten jakelukanavien kehittämiseen ja olemmekin innolla mukana kehityshankkeessa yhdessä rannikkoalueen yhteistyökumppaniemme kanssa, sanoo Ylioja.

Hankkeen tavoitteena on luoda myös tiedolla johdettu digitaalinen toimintamalli, jolla hallitaan sähköistä asiakaspolkua. Hankkeen aikana kehitetään ja johdetaan Varsinais-Suomen ja Satakunnan matkailun toimintaympäristöä ja luodaan uusia liiketoimintamalleja koronan jälkeiseen aikaan, jotta matkailijamääriä pystytään palauttamaan aikaan ennen pandemiaa.

Hankehaku kanavoitiin Varsinais-Suomen ja Etelä-Savon maakuntaliittojen kautta. Hanke saa rahoituksen Työ- ja elinkeinoministeriön hankehausta, jolla tuetaan alueiden mahdollisuuksia kehittää matkailua, vahvistaa matkailukehittämisen johtamista ja koordinointia sekä tehostaa yhteistyötä kansallisen tason toimenpiteisiin. Hanke kestää vuoden 2021 loppuun saakka.

Ylimaakunnallisen yhteishankkeen muodostavat Finnish Archipelago -konsortio, johon kuuluvat Visit Pori, Visit Rauma, Yrityssalo, Kemiönsaaren kunta, Paraisten kaupunki, Visit Turku ja Visit Naantali, joka on hankkeen hallinnoija. Osallistuvien alueiden yhteenlaskettu matkailutulo vuonna 2019 oli 1 002,950 milj.€ ja työllistävä vaikutus 5470 htv.