Turun ja Tukholman saaristoon kehitetään yhteistä verkkopalvelua. Matkailijan tiedonhakua ja matkan suunnittelua helpottavat sisällöt kootaan samalle alustalle Turun kaupungin ja Tukholman Saaristosäätiön (Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län) yhteistyönä.

Archipelago Access -hanke

Archipelago Access -hankkeen tavoitteena on edistää saaristomatkailua kestävällä tavalla ja luoda Turun ja Tukholman välisestä saaristosta yhtenäisempi ja saavutettavampi matkakohde.

Aika 4/2019–6/2021

Hankekumppaneina ovat Turun kaupunki ja Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Koko hankkeen budjetti 1 461 306 €, Turun kaupungin budjetti 867 358 €

Rahoittajana Central Baltic Interreg -ohjelma

Archipelago Access -hankkeessa toteutettava palvelu lisää saariston houkuttelevuutta ja esitellä Turun ja Tukholman saaristo yhteisempänä ja helpommin saavutettavana kohteena.

Verkkopalvelu toimii jatkossa yhteisenä kanavana sekä Turun että Tukholman saaristossa. Palvelu on saaristossa matkailevan tukena ennen vierailua, sen aikana ja sen jälkeen. Käyttökokemus suunnitellaan erityisesti mobiilikäyttöön. Karttapohjaiselle alustalle kootaan eri lähteistä tietoa saariston palveluista, käyntikohteista ja kulkuyhteyksistä.  

Turun seudun alueellinen matkailuorganisaatio Visit Turku on ollut tiiviisti mukana palvelun kehittämisessä alusta alkaen.

- Nyt kehitettävällä digitaalisella verkkopalvelulla voimme ensimmäistä kertaa esitellä näyttävästi koko saaristoa ja näin ollen helpottaa erityisesti aluetta tuntemattomien matkailijoiden tietä saariston elämysten pariin, kertoo matkailujohtaja Anne-Marget Hellén.

- Palvelulla tulee valmistuessaan olemaan merkittävä rooli paitsi Visit Turun, myös koko saaristoalueen markkinoinnissa kansainvälisille matkailijoille. Paikalliset ja kotimaiset matkailijat hyötyvät tietysti palvelusta yhtä lailla, Hellén jatkaa.

Archipelago Access -hankkeen aikana palvelulle luodaan yhteistyön malli, jolla kehittämistä jatketaan yhteistyössä saaristossa toimivien matkailuorganisaatioiden kanssa myös tulevaisuudessa. Uusi verkkopalvelu tehostaa kehitystyötä, jonka tavoitteena on, että koko alueen matkailutarjonta on helposti ostettavissa.

Palvelu julkaistaan kesäksi 2021. Palvelun teknisenä toteuttajana toimii Pohjoismaiden suurin digitaalinen toimisto Creuna.

Lue lisää Archipelago Access -hankkeesta.