Visit Finland on luonut matkailuyrityksille ja -alueille tarkoitetun kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -kehityspolun ja merkin, joiden myötä Visit Turku ja Turku Science Park Oy ovat nyt lähteneet yhdessä rakentamaan Turun seudulle omaa kestävän matkailun ohjelmaa. Tavoitteena on saada Turun seudun matkailuyrityksistä vähintään 51% mukaan.

Sustainable Travel Finland -ohjelman ja merkin tavoitteena on edistää kestävää matkailua Suomessa, viestiä helpommin ja yhtenäisemmin Suomesta kestävän matkailun maana sekä helpottaa matkailijoiden valintoja matkustuspäätöksiä tekoa. Kestävyydestä on tullut globaaleilla matkailumarkkinoilla jatkuvasti tärkeämpi valintakriteeri, joten Suomella ja Turun seudulla on vahva potentiaali saavuttaa myös merkittävää kilpailuetua siihen panostamalla.

Seudun matkailuyritykset toimivat laajalti sellaisella alueella, jossa luonto ja saaristo ovat alttiita muutoksille. Siksi kestävyyteen ja vastuullisuuteen panostaminen kuuluu kaikille – kyse on yhteisestä ympäristöstämme. Työtä riittää: Saaristomeri on määritelty Itämeren saastuneimmaksi alueeksi, ja tilanteen korjaaminen vaatii laajaa yhteistyötä ja panostusta niin yksilöiltä kuin yrityksiltäkin. Pienetkin vastuulliset teot merkitsevät, ja niiden antama esimerkki rohkaisee. Siksi yritysten on hyvä muistaa viestiä omista vastuullisuusteoistaan mahdollisimman avoimesti.

Alueen kestävyysohjelma käynnistyi koulutuksilla

Visit Turku ja Turku Science Park järjestivät helmikuun alussa alueen yrityksille kolme koulutuspäivää, jotta mahdollisimman moni yritys pääsisi mukaan heti ohjelman alkuvaiheessa. Yritysten osanotto koulutuksiin on ollut ihailtavan innokasta – osallistujia kertyi yli 100 kolmen päivän aikana. Koulutus on antanut näille yrityksille hyvän pohjan lähteä tavoittelemaan Sustainable Travel Finland -merkkiä. Koulutuksiin pääsy ei kuitenkaan ole edellytys oman vastuullisuusmerkin saamiselle.

Merkin ajatuksena on tarjota yrityksille ja destinaatioille konkreettinen kestävän matkailun työkalupakki, jolla kestävien toimenpiteiden ja valintojen omaksuminen alueen tai yrityksen arkeen helpottuu. Sustainable Travel Finland -kehityspolun aloittaminen tai -merkin hakeminen ei maksa mitään yrityksille tai alueille, vaikka toimenpiteistä saattaakin aiheutua kuluja, ja työ vaatii aikaa ja henkilöresursseja. Sustainable Travel Finland -merkin saaneet yritykset ja alueet saavat käyttöönsä jatkuvan kehittämisen mallin, matkailun kestävään kehitykseen liittyvää uusinta tietoa sekä markkinointitukea ja lisänäkyvyyttä Visit Finlandin kanavissa. Visit Turku ja Turku Science Park järjestävät 17.3. sertifiointipäivän, jolloin merkkien edustajat ovat paikalla antamassa lisätietoa sekä mahdollisuuden henkilökohtaisiin tapaamisiin, jotta yritys löytää sille parhaiten sopivat merkin, jota tavoitella.

Visit Turku pyrkii luonnollisesti myös omassa toiminnassaan huomioimaan kestävyyden ja vastuullisuuden vaatimukset ja toimimaan siten esimerkkinä alueen yrityksille. Esimerkiksi myyntipalvelumme tuotetarjonnassa on jo nyt huomioitu sosiokulttuurinen, ekologinen sekä taloudellinen kestävyys. Myös Turun kaupungin ja Visit Turun Kongressiyksikkö (Meet Turku) on edistänyt aktiivisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisten kokousten järjestämistä kaupungissa. Lisäksi olemme jo tehneet päätöksen tiettyjen kestävyyden näkökulmasta ongelmallisten brändituotteidemme myynnin lopettamisesta.

Alueen kestävyysohjelman etenemistä, Visit Turun omia vastuullisuustekoja sekä tietoja mukaan lähteneistä yrityksistä voit tästä eteenpäin seurata ohjelman omalta verkkosivulta, johon linkin löydät alta.

Lisätietoja