Kevään 2019 lopulla käynnistynyt kaksivuotinen Archipelago Access -hanke pyrkii luomaan Turun ja Tukholman välisestä saaristoalueesta yhtenäisemmän ja saavutettavamman matkakohteen kestävällä tavalla. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Turun kaupunki sekä Stockholm Archipelago Foundation.

Archipelago Access on tärkeä osa laajempaa merellisen Turun kehittämistyötä, jota viitoittavan Turun keskustavisio 2050:n mukaan Turku on maailman kauneimman saariston pääkaupunki, jossa saaristo ja merellisyys on mahdollista kokea jo ydinkeskustassa. Hanke toimii pilottiprojektina merikeskuskokonaisuudelle, jonka kautta merellisyyttä tuodaan lähemmäs ihmisiä ja kaupungin keskustaa. Merikeskusta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä alueen merellisten toimijoiden kanssa.

Hankkeen aikana toteutetaan myös yhteistyössä Tukholman saaristosäätiön kanssa saariston saavutettavuutta parantava digitaalinen palvelu sekä kaksi vuorovaikutteista ja elämyksellistä näyttelyä. Näyttelyistä toinen kootaan Turun Forum Marinumiin ja toinen Tukholman saaristossa sijaitsevalle Utön saarelle. Näyttelyiden ja digitaalisen palvelun tavoitteena on tehdä saaristoa sekä sen kohteita ja palveluita tutuiksi niin matkailijoille kuin paikallisillekin eli toimia käytännössä alueen näyteikkunoina.

Hanke käynnistyi huhtikuussa 2019 ja päättyy kesäkuussa 2021. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,46 miljoonaa euroa, ja 75 % rahoituksesta tulee Interreg Central Baltic -ohjelmasta. Turun osalta Archipelago Accessia vetää projektipäällikkö Ira Lahovuo.

Lisätietoja:

Ira Lahovuo, ira.lahovuo(at)turku.fi
Projektipäällikkö, Archipelago Access -hanke

Kuva: Esko Keski-Oja

Asiasanat: