Visit Turku panostaa digitaaliseen kehitykseen Visit Finlandin digipilotti-ohjelman avulla. Suunnitteilla on kokonaisvaltainen ratkaisu asiakkaan matkasuunnitteluun saaristossa.

Digipilotti on Visit Turun, Turun kauppakamarin matkailuvaliokunnan ja Turku Science Parkin yhteisprojekti, jossa suunnitellaan digitaalinen palvelukokonaisuus vastaamaan saariston saavutettavuuden ongelmiin. Digitaalisen ratkaisun halutaan toimivan matkailijalle kokonaisvaltaisena työkaluna matkasuunnitteluun siten, että se palvelee vierailijaa kaikissa matkan vaiheissa: inspiraation etsimisessä, karttana ja reittisuunnittelussa kohdealueella sekä verkkokauppana niin ennen matkaa kuin sen aikana. Ensisijaisena kohderyhmänä projektissa ovat kansainväliset indis-matkailijat, joiden kautta korkean potentiaalin omaavaan saaristoon ja sitä kautta koko alueelle voitaisiin saada aikaan lisämyyntiä, viipymän pidentymistä ja ylipäätään kasvua koko toimialalle. Myöhemmin palvelukokonaisuuden käyttöä on tarkoitus laajentaa saaristosta myös muualle alueelle, ja Visit Finlandin kautta eri alueiden kehitystoimet halutaan tuoda kansallisesti jaettavaksi koko Suomea hyödyttäen.

Osana Visit Finlandin suomalaisen matkailualan kilpailukyvyn kehittämiseen ja toiminnan modernisointiin keskittyvää Digitiekartta-ohjelmaa toteutettava digipilotti-hanke on käynnistynyt pilottialueilla tehtävällä auditointityöllä. Visit Finland konsulttitiimeineen on tutustunut neljän pilottialueen visit-organisaatioiden ja alan yritysten digitaalisiin valmiuksiin, osaamiseen, palveluihin, työkaluihin ja tuoteinventaariin helmikuun alusta alkaen. Turussa työ käynnistettiin 5.2., jonka jälkeen on mm. lähetetty auditointikysely valikoiduille yrityksille. Auditointityön tuloksena saadaan raportti alueen nykytilasta ja laaditaan suunnitelma jatkotoimenpiteistä, joilla ongelmiin ja haasteisiin olisi syytä tarttua.

Digipilotti kestää tämän vuoden kesäkuulle saakka, jonka jälkeen palvelukokonaisuuden toteutus siirtyy osaksi Archipelago Access -hanketta kytkeytyen samalla laajempaan kokonaisuuteen, jossa mukana ovat mm. Tukholma ja Ahvenanmaa. Itse toteutuksen on suunniteltu kestävän aina vuodelle 2021 saakka.

Laajempi esitys Turun alueen digipilotista saatavilla täällä:

Lisätietoja Visit Finlandin suomalaisen matkailualan digitaalista kehittämistä koskevista toimenpiteistä täältä:

Lisätietoja Turun alueen digipilotista:

Olli Ylioja, olli.ylioja(at)turku.fi
Digitaalisen viestinnän päällikkö, Visit Turku

Ira Lahovuo, ira.lahovuo(at)turkubusinessregion.com
Projektipäällikkö/Matkailun digitaaliset ja fyysiset palveluketjut, Turku Science Park

Asiasanat: