Media

Kontaktinformation

Statistik:
Byråsekretare Leena Nylund

Nätbutiken:
Marknadssekreterare Eva-Stina Oikia
eva-stina.oikia@turku.fi

Nätsidor, sociala medier och fotofrågor:
webbredaktör Saara Kemppi
saara.kemppi@turku.fi

Kontaktinformation

Nyckelord: