Media

Bilder från Åbo

Bilder kan laddas ner från Visit Turkus mediebank i ePressi vars användning inte kräver särskild inloggning.

ePressi-mediebank: Visit Turku

Mera bilder från Åbo

ePressi-mediebank: Åbo stad

Videor från Åbo

This is Turku, Finland (YouTube, 1:42)
Turku Finland Urban Legends since 1229 (YouTube, 3:00)

Kontaktinformation

Statistik:
Byråsekretare Leena Nylund

Nätbutiken:
Marknadssekreterare Eva-Stina Oikia
eva-stina.oikia@turku.fi

Nätsidor, sociala medier och fotofrågor:
webbredaktör Saara Kemppi
saara.kemppi@turku.fi

Kontaktinformation

Nyckelord: