Datasekretess

Visit Turku integritetspolicy:

Visit Turku integritetspolicy (pdf på finska)
Visit Turku nätbutiken integritetspolicy (pdf på finska)

Visitturku.fi är en del av webbtjänsten turku.fi. Ytterligare information om datasekretessen och registerbeskrivningarna för turku.fi hittar du på adressen www.turku.fi/sv/information-om-abo/datasekretess.