Ansvarsfullhet i försäljningstjänstens utbud

Att främja ansvarsfull och hållbar turism i Åboregionen är en av Visit Turkus främsta uppgifter. Hur kan vi alla påverka så att vi reser på ett ansvarsfullt sätt? Här har du fem tips som det är bra att alla – både de som reser på egen hand och i grupp eller i tjänsten – uppmärksammar.

1.    Välj kollektivtrafiken.
2.    Tänk efter när du väljer boende.
3.    Visa intresse för kulturen.
4.    Lämna inga spår.
5.    Satsa lokalt.

Visit Turku deltar aktivt i Visit Finlands program för hållbar turism. För oss innebär ansvarsfullhet exempelvis att vi erbjuder ansvarsfullt producerade rese- och utflyktspaket. Ansvarsfull turism stöds också av Visit Turkus guidade Walk-rundvandringar under vilka man kan bekanta sig med staden till fots. Vi uppmuntrar också lokala aktörer inom turistnäringen att gå i riktning mot ansvarsfullhet, och alla steg i den riktningen – även små – har betydelse. Endast på det sättet kan världens ståtligaste skärgårds- och kulturstad, Åbo, vara ett äkta ansvarsfullt resmål.

Läs mer:

Tips till ansvarsfulla turister i Åboregionen
Visit Finlands program för en hållbar turism (på engelska)

Utbud av ansvarsfulla utflykter

På Visit Turku erbjuder vi alltid ansvarsfullt producerade rese- och utflyktpaket i möjligaste mån. I utbudet av utflykter erbjuds bland annat många olika rundturer, elbåtturer och utflykter i naturen. Även närmat är en viktig del av rese- och utflyktpaketen. I försäljningstjänstens utbud kan man välja mycket ansvarsfulla kombinationer. Även tillgängligheten tas alltid i beaktande i planeringen av paketen, efter kundens önskemål.

Bekanta dig närmare med vårt utbud av utflykter och fråga oss även om andra möjligheter, för utöver standardutbudet kan vi även göra skräddarsydda paket till kunderna.

Visit Turkus utbud av ansvarsfulla utflykter

Ekohjärtat vittnar om ansvarsfulla tjänster

Det gröna Ekohjärtat är den nya ansvarsmärkningen som ägs av Visit Turku. Märket visar våra samarbetspartners ansvarsfullt producerade utflykter/paket/produkter/tjänster, som förmedlas via vår försäljningstjänst. Märket hittar du bland hållbart producerade utflykter.

Kriterier

  1. Företaget har ett certifikat över ansvarsfull turism eller håller på att ansöka om ett.
  2. Företaget har fått Visit Finlands STF-märke eller har gått med i STF-programmet.
  3. Företaget har förbundit sig att följa principerna för hållbar turism.
  4. En ansvarsfull verksamhet/tjänst måste bevisas på annat sätt (bl.a. rundvandringar).
  5. Produkten eller tjänsten kan vara mångsidig, så länge som man har tänkt på ansvarsfullheten i varje del (bland annat användning av lokala producenter/tjänster, närproducerad mat, ekologiskt tänkande).
 

Checklista för hållbara mötesarrangemang

Med hjälp av den här checklistan kan du kontrollera att mötesarrangemangen i så hög grad som möjligt följer principerna om en hållbar utveckling, så att den miljöbelastning du orsakar är så liten som möjligt. Hållbara val hjälper dig att minimera koldioxidavtrycket från evenemanget och spara in på kostnaderna.

Checklista för hållbara mötesarrangemang (på engelska)