Skapa sammanhållning och ha lite skoj med lekfulla tävlingar.

Supertävlingarna består av lätta och skojiga fysiska aktiviteter. Handledarna ger först anvisningar varefter grupperna utför aktiviteterna på egen hand. Supertävlingarna kan även ordnas så att SuperParks personal bemannar kontrollpunkterna och organiserar och vägleder grupperna. Man får välja 5 av 8 kontrollpunkter som ska utföras. Hela gruppen delas in i mindre grupper på 4–8 personer. Grupperna tävlar lekfullt sinsemellan. Motionen är lätt och aktiviteterna lämpar sig för alla, oberoende av fysisk kondition.

Längd: 2 timmar

Gäller: året runt

Rekommenderad gruppstorlek: 6-100 personer

Priser:
Handledd Supertävling 36€/person
Supertävling på egen hand 25 €/person

För en tilläggsavgift: lunch, tillgång till bassängavdelningen i Caribia