Åbo gamla begravningsplats, som grundades år 1807 på malmen i Skansbacken, hör till Finlands högst aktade.

Under tvåhundra års tid har man där begravt mer och mindre kända Åbobor. Under den två timmar långa rundvandringen får vi veta mer om de olika skedena i grundandet av begravningsplatsen, monument, konstverk och de avlidnas historier. Rundvandringen kan antingen bokas som en "Allmän rundvandringeller som en Konst och konstnärer-rundvandring, där vi koncentrerar oss på monument och avlidna konstnärer inom olika genrer. "Körsnär, sockerbagare och andra hantverkare" -promenaden berättar om olika hantverkare, deras familjer, yrken och levnadssätt i Åbo på 1800-talet. Det finns många yrken nämnda på gravvårdar, en del redan glömda, andra ständigt aktuella och livskraftiga.

Eftersom det är besvärligt att röra sig i för stor grupp på begravningsplatsens smala gångar, rekommenderar vi att gruppen består av högst 30 personer. Samling vid Nylandsvägen på parkeringsplatsen intill blomkiosken (Seppelkatu).
 
Längd: 2 timmar

Rekommenderad gruppstorlek: max 25 personer/guide

Gäller: året runt

Pris: guidning 135 € vardagar, sö och helger 233 €

Priset inkl. guidning 2 timmar

Promenadsträcka: ca 1-1,5 km (tillgänglig utflykt)