Denna rundvandring längs Aura å introducerar dig till ån som betraktas som Åbobornas gemensamma vardagsrum.

Under rundvandringen gås igenom både åns historia och nutid. Under promenaden kan du bekanta dig med bl.a. gatukonst, historiska byggnader och kulturella sevärdheter.

Längd: 1,5 timmar

Rekommenderad gruppstorlek: max 25 personer / guide

Gäller: året runt

Pris: guidning 116 € vardagar, sö och helger 196 €

Man går på kullerstenar på utflykten

Promenadsträcka: ca 1 km