Temat för rundturen är sexualitetens och mångfaldens historia i Åbo. Hur förhöll man sig tidigare till människor som var intresserade av personer av samma kön?

Kom och få reda på mer om sexuella minoriteter och könsminoriteter i Åbo under århundradenas lopp. På turen går man genom staden och får höra om de mest kända mötesplatserna i Åbo under åren. Queer Walks perspektiv är historiskt och sträcker sig från antiken ända fram till 1900-talet. På Queer Walk får man även höra hur lagstiftarna och den medicinska vetenskapen har förhållit sig till dessa frågor under århundradenas lopp.

På rundturen berättas saker och ting på det sätt de har skrivits i historieböckerna och det är intressant att höra hur man har pratat om ämnet under olika tidsperioder. 

Längd: 1,5 t

Rekommenderad gruppstorlek: max 25 personer / guide

Gäller: året runt

Priser: vardagar 116 €, sön och heldagar 196 €

Inkl. guidning 1,5 t

Promenadsträcka: cirka 2,5 km

Mot extra avgift: kaffe/lunch, Food Walk-kort, Kiss my Turku-souvenirs

Tillgänglig utflykt