Den mångsidiga utvecklingen av Runsala historiska varvsområde och öppnandet av området för allmänheten gav Visit Turkus 25:e årliga Oskar-pris till familjen Håkans. Priset överräcktes av borgmästare Minna Arve till verkställande direktör, sjökapten Joakim Håkans med familj.

Prismotiveringen betonar en mångsidig utveckling av området:

Med Turism-Oskar 2021 belönas en familj som har gjort betydande och imponerande investeringar i turistnäringen samt i fest- och evenemangsverksamhet. Utvecklingsarbetet i Runsala varvsområde har kombinerat skärgården, Runsala och Åbo historiska och fortfarande levande varvsnäring med modern evenemangsindustri på ett unikt och robust sätt.

Två ståtliga, stora och populära evenemangssalar har byggts i området. Den ena av salarna är en modern och den andra en traditionell varvshall med akustik som till och med lämpar sig för klassisk musik. I området finns numera även en inredningsbutik, restaurang, pizzeria och vinbar, gästhamn, guidade rundturer och sommarteaterverksamhet. Dessa utgör en inspirerande och modern helhet som lyfter fram god mat och erbjuder ett intressant besöksmål för såväl Åbobor som för turister.

Runsala varvsområde och dess historia har öppnats för allmänheten på ett nytt sätt. Hela familjen Håkans har deltagit i utvecklingsarbetet. Familjen har gjort en fantastisk turist- och kulturgärning och förtjänar därför Turism-Oskar.

Verkställande direktör Joakim Håkans är glad över Visit Turkus erkännande.

- Ett varmt tack för priset. Det går till hela familjen. Det är fint att det arbete som jag, familjen och hela vårt team gör har märkts.

Håkans berättar att utvecklingen av evenemangs- och turistverksamheten i varvsområdet inleddes liksom av misstag när Åbo hamn sålde Åbo Båtvarv till Håkans och rederiets depå flyttade från Pansio till Runsala.

- Vi märkte snart att området intresserar människor, så vi började erbjuda dem mer service. Småningom har områdets utbud av turisttjänster utvecklats och blivit en viktig del av vår affärsverksamhet. Området är en unik och intressant kombination av rederiets vardag och upplevelsebaserade tjänster, säger Joakim Håkans.

Turism-Oskar delades nu ut för 25:e gången. Traditionen startades av turistdirektör Anne-Marget Hellén. För hennes del är årets pris det sista före pensioneringen.

Nyckelord: