Åbo och Åboregionen välkomnar alla semesterfirare till regionen! Det är dock fortfarande en bra idé att ha hygieninstruktionerna i åtanke under resan.

Om du åker på en resa (arbets- eller fritidsresa) lönar det sig att komma ihåg följande instruktioner. De fungerar som god riktlinje i såväl vardagsförhållanden som under resor.

1. Håll två meters säkerhetsavstånd till andra människor.
2. Kom ihåg god handhygien.
3. Hosta alltid i ärmen (eller i en näsduk).

Tack för att du hjälper till att bekämpa sjukdomen! Mer information om Åbo stads coronaanvisningar och aktuell information om saken hittar du på Åbo stads webbplats.

turku.fi/sv/corona

Se också:
Effekterna på turism och resande i Åbo (på engelska).

Nyckelord: