Skärgårdens ringväg och Lilla ringväg är öppna, förutom i juni, juli och augusti, även de tre första veckosluten i september, från fredag till söndag.

Ringvägarnas öppethållningstider år 2020

  • 1.6–30.8 dagligen 
  • 4–6.9 
  • 11–13.9 
  • 18–20.9 

Skärgårdens ringvägar öppnas undantagsvis först den 1.6 på grund av reserestriktionerna förorsakade av coronavirusläget. Då börjar de för resenärerna viktiga tjänsterna såsom restauranger, besöksmål och sevärdheter öppnas i begränsad utsträckning. Även på ringvägarna beaktas alla förekommande restriktioner och anvisningar för att på  ett ansvarsfullt sätt trygga resenärernas och personalens hälsa och säkerhet. 

Beslutet att förlänga säsongen med de tre första veckosluten i september gjordes i samarbete mellan NMT-centralen, Pargas och Nådendals stad. Med anledning av undantagstillståndet kan början av sommaren bli lugnare än normalt medan däremot en vacker höst kan locka resenärer till skärgården. Vanligtvis brukar vardagarna redan i slutet av augusti vara lugnare längs ringvägarna och den största kundgruppen brukar vara utländska turister, vilka i år sannolikt kommer att utebli. 

Avsikten är även att i samarbete göra färdiga, lättköpta produktpaket åt resenärerna. Det förväntas att den inhemska turismen återhämtar sig först. Då grundtryggheten återvänt och mänskor åter kan och vill resa, är det närområden och glesbygden som först lockar. I skärgården finns det utrymme att andas och röra sig i den rena naturen, så skärgården kan lätt bli sensommarens och höstens destinationsfavorit. Möjligheten att boka tjänster online ökar också säkerhetskänslan hos resenären. För hösten utlovas också evenemang, såsom Skärgårdens Skördefest och de populära Restaurangdagarna. Dessa kan förhoppningsvis arrangeras med beaktande av eventuella restriktioner och på ett tryggt sätt. Även dessa kommer att locka besökare till skärgården. 

Tilläggsinformation

Skärgårdens ringväg
Skärgårdens ringväg på Facebook

Nyckelord: