Priset för en betydande insats för turismen 2017 går till Teija Raninen, en filmkommissionär för Västra Finlands filmkommission som är underställd Turku Science Park. Det är 21:a gången som Visit Turku delar ut priset och det överlämnades i Åbo stadshus på fredagen av filmproducent Markus Selin på produktionsbolaget Solar Films.

I prismotiveringen sägs att Teija Raninen har utfört ett modigt och målmedvetet arbete för Filmstaden Åbo. Tack vare Raninens målmedvetna arbete har filmbranschen blivit en av Åbos attraktionsfaktorer som erbjuder upplevelser för såväl invånare som turister. Filmbranschen innebär betydande ekonomiska effekter för hela Åboregionen i form av arbetstillfällen och turistintäkter. Intäkterna kommer bl.a. från turismen, logistiken, byggandet och cateringservicen.

-Åbos utveckling mot en filmstad fick sin början 2010 med inspelningen av sex Vares-filmer. I Åbo har under Raninens tid spelats in sammanlagt 46 filmer och tv-serier vars ekonomiska nytta uppgår till 10 miljoner euro i regionen, säger turistdirektören för Visit Turku Anne-Marget Hellén.

En viktig del av konceptet som skapats av Raninen är ett omfattande regionalt nätverk av samarbetsföretag som gör det möjligt för lokala företag och professionella inom den audiovisuella branschen att utnyttja sin kompetens. Ett exempel på detta är en av Finlands största filmproduktioner, Mika Kaurismäkis film Flickkungen från 2014 där dräkterna nästan helt och hållet tillverkades som Åbohantverk. Tillverkningen av dräkterna för filmen Flickkungen resulterade också i en permanent verksamhet i form av kostymateljén Puvustamo som är specialiserad på tillverkningen av filmdräkter.

Systemet med produktionsincitament stöder också turismen

Produktionsincitamentssystemet som infördes inom den audiovisuella branschen i början av 2017 kompenserar produktionsbolagen 25 procent av de produktionskostnader som uppstår i Finland. Teija Raninen har bidragit aktivt till skapandet av incitamentssystemet och har också lett den internationella marknadsföringen av incitamentet.

- Tack vare incitamentssystemet har Finland äntligen blivit en intressant inspelningsplats för internationella produktioner och därigenom kommer inspelningen av filmer att öka i allt högre grad i Finland. Detta innebär arbetstillfällen och ökad omsättning för både AV-branschen och andra branscher som är förknippade med filmproduktioner och det är särskilt turismen som gynnas av detta, gläder sig Raninen. 

De filmer som spelats in i Åboregionen visar bilder från Åbos vackra stadscentrum och åstranden, den upplevelserika skärgården, den råa och opolerade industriella miljön och åkerlandskapet i Egentliga Finland. Denna synlighet är mer än värdefull för turismen i Åbo och hela Egentliga Finland, för de enkäter som genomförts bland turister visar att många väljer sitt resmål utifrån de landskap som visas i filmer och tv.  

Filmerna syns i allt större utsträckning genom olika produktifieringar, såsom i restaurangutbudet och turisttjänsterna. Turisterna är intresserade av inspelningsplatser, guidade rundturer och utställningar som hör ihop med filmerna. Utställningen av filmen Flickkungen i Åbo slott samt två filmutställningar av Tom of Finland i Logomo har gett innehåll åt turistmarknadsföringen.

-Förutom den ökade filmturismen har även det allmänna intresset för ett resmål ökat såsom det gjorde i fråga om Mamma Mia och ön Skiathos.   För tillfället reser turisterna inspirerade av Star Wars-filmerna till Island och Irland. Tack vare Teija har Åbo möjlighet att nå samma nivå bara en tillräckligt attraktiv film kommer in i bilden, säger turistdirektör Hellén.

Bild: Mika Okko

Nyckelord: