Vad har Åbo slotts medeltida murar att berätta?

Rundvandringen går förbi fönstret där Erik XIV satt längtande efter Karin Månsdotter som bodde på andra sidan ån. Vi bekantar oss också med det västra tornet, en hemlig gång på norra sidan av slottet och hur slottets omgivning har ändrats under århundradena.
Rundvandringen börjar från slottets huvudingång (porten mot staden).

Klädsel enligt vädret och bekväma promenadskor rekommenderas!

Gäller: året runt

Rekommenderad gruppstorlek: 10–25 personer

Längd: 1,5 t

Pris: 116 € (mån-lör), 196 € (söndagar)

Mot extra avgift: lunch/kaffeservering, guidad tur i Åbo slottet

Man går på kullerstenar på utflykten