EduCity är ett modernt center för lärande, forskning, utvecklings- och innovationsarbete samt samarbete inom arbetslivet. Tekniklaboratorierna med väggar av glas, de anpassningsbara lokalerna, evenemangsentrén och utomhusterrasserna täckta med fetknopp inspirerar såväl alla som är verksamma inom yrkesutbildningar som besökare.

EduCity, som ligger på Kuppis campusområde, invigdes i augusti 2020. I hjärtat av byggnaden finns en hög entré, där Kunskapens trappor lockar användare från många olika områden till interaktion, en paus eller evenemang. Utrymmeslösningarna, glasväggarna, träytorna samt de mångsidiga inredningslösningarna och tekniska lösningarna är ett uttryck för de principer som styr planeringen av byggnaden: lättillgängligt, främjande av välbefinnande, öppenhet och lärande i arbetslivsprojekt.

I och med det omfattande programmet KampusART överraskar nutidskonstverken såväl inuti byggnaden som utanför. Tack vare de avancerade energi-, material- och vatteneffektivitetslösningarna i byggnaden har man ansökt om det internationella miljöcertifikatet LEED® Platina.

Adressen är Joukahainengatan 7.

Längd: 1 timme

Rekommenderad groupstorlek: max 25 pers/guide, (Under coronatider 15 pers./guide)

Gäller: året-runt, enligt EduCitys öppettider och tillgång.

Pris: 190 €/grupp

Inkl. 1 timme guidning

Mot extra avgift: kaffeservering/lunch, specialguidning (exempelvis av ett särskilt laboratorium), mötesrum

Tillgänglig utflykt