Beställ turistbroschyr

Ytterligare information om de uppgifter som lämnats med blankett får du i registerbeskrivningen "Turku.fi ja Turun seudun tapahtumakalenteri (Turkukalenteri)" (på finska).