Åbos första bro över Aura å byggdes 1414. Sedan dess har man än tagit färjan Föri, än gått över världens vackraste bågbro för att komma från den ena sidan till den andra.

Under rundvandringen går man över och under Åbo broar och bekantar sig med deras historia och nuläget. Det är en promenad på sammanlagt cirka 2-3 km.
 
Längd: 2 timmar

Rekommenderad gruppstorlek: max 25 personer / guide

Gäller: året runt

Pris: guidning 135 € vardagar, sö och helger 233 €

Priset inkl. guidning 2 timmar

Man går på kullerstenar på utflykten