Beklagar, innehållet som du sökte hittades ej.

Vi har flyttat till kissmyturku.fi sidan. Här hittar du i framtiden Åboregionens turismutbud. Visitturku.fi betjänar turismnäringens professionella samt median.

Flytta dig till Kiss my Turku-sidan här.