Visit Turku kuva-arvonta toukokuu 2021

Miltä Turku näyttää matkailijoille? Nyt voit vaikuttaa siihen itse! Auta meitä esittelemään Turun seudun parhaita puolia osallistumalla kuva-arvontaan, jonka kuvia käytämme jatkossa kaupungin matkailumarkkinoinnissa. Valikoi upein kuvasi kesäisestä Turusta tai saaristosta ja lähetä se meille.

Osallistuneiden kesken arvomme 2 Turku Food Walk –korttia,jotka voit käyttää koska tahansa vuoden 2021 aikana.

Huomioithan, että voit ladata meille ainoastaan omia kuviasi. Lähettämällä kuvasi meille annat suostumuksesi kuvien käyttöön Visit Turun digitaalisessa markkinoinnissa.

Lähetä kuvasi täällä: https://upload.crowdriff.com/visit-turku-kuvakilpailu-2021-toukokuu

Arvonnan säännöt

Järjestäjä: Visit Turku
Osallistumisaika: 1.5.2021-30.5.2021 klo 12 asti
Arvontaan osallistuvat kaikki kuvapankkiin omia kuviaan ladanneet.
Palkinnot: Palkintona arvotaan Turku Food Walk -kortit 2 hengelle (arvo 48 e/kpl). Palkintoa ei voi vaihtaa eikä muuttaa rahaksi. Voittajaan ollaan yhteydessä sähköpostitse osallistumisajan päättymisen jälkeen.
Facebook ei ole osallisena eikä sponsoroi arvontaa.

Käyttöehdot

Keräämme kuvia esitelläksemme Turkua ja Turun seutua kaupunkilaisten ja vierailijoiden näkökulmasta. Kuvia tullaan hyödyntämään ainoastaan sellaisissa yhteyksissä, joissa Turun seudusta kerrotaan yleisellä tasolla, ts. kuvia ei tulla käyttämään yksittäisten tuotteiden myynnin edistämiseen, kuten esim. verkossa myytävien tuotteiden kuvituksena. Visit Turku pyrkii viestimään positiivista kaupunkikuvaa ja siten edistämään alueen matkailua ja matkailuelinkeinon menestystä. Kuviesi kautta voit olla mukana auttamassa meitä tässä työssä. 

Visit Turulla tarkoitetaan näissä ehdoissa Turun kaupungin matkailutoimistoa sekä Turku Touring Oy:ta, joka toimii organisaation myynnin teknisenä ja vastuullisena osapuolena. 

Kuvien käyttötarkoitus:
Lataamiasi kuvia käytetään ainoastaan Visit Turun digitaalisissa kanavissa. Kuvia ei käytetä mainostamaan yksittäisiä tuotteita. Visit Turku ei voi myydä tai muuten luovuttaa kuvia kolmansille osapuolille pois lukien sellaiset yhteistyökumppanit, jotka tekevät Visit Turun toimeksiannosta toimenpiteitä alla luetelluissa Visit Turun kanavissa (esimerkiksi mainostoimisto). 

Kanavat:
Kuvia voidaan käyttää Visit Turun digitaalisissa kanavissa, joita tällä hetkellä ovat kissmyturku.fi, visitturku.fi sekä Visit Turun sosiaalisen median kanavat eli Facebook, Instagram, Twitter ja Pinterest. Kuvia voidaan hyödyntää myös mahdollisissa uusissa verkkopalveluissa, joita Visit Turku tulee kehittämään vastaavaan tarkoitukseen kuin olemassa olevat palvelut käyttöoikeuksien voimassaoloaikana.

Käyttöoikeuksien voimassaolo:
Visit Turun edellä kuvattu käyttöoikeus kuviin on voimassa toistaiseksi eli käyttöä ei ole rajattu ajallisesti.

Kuvien kreditointi:
Kuvia käytettäessä tulee mainita ensisijaisesti kuvan lähettäjän Instagram-tilin nimi (eli esimerkiksi @visitturku). Mikäli kuvan lähettäjä ei ole antanut tätä tietoa, mainitaan kuvaajan nimi, mikäli nimi on annettu kokonaisuudessaan. 

Kuvien säilytys ja käsittely:
Kuvia säilytetään Visit Turun sisäisessä kuvapankissa, jonne on pääsy ainoastaan Visit Turun työntekijöillä. Kuvien kerääminen on organisoitu CrowdRiff-nimistä palvelua hyödyntäen. CrowdRiffin palveluehdoista voit lukea täältä: https://crowdriff.com/terms-of-service/

Nämä ehdot eivät rajoita kuvan lähettäjän oikeutta käyttää lähettämäänsä kuvaa omiin tarkoituksiinsa haluamallaan tavalla. 

Kuvien käytöstä ei makseta korvausta kuvan lähettäjälle.

Mikäli kuvan lähettäjä haluaa perua kuvansa käyttöoikeuden, tulee tästä lähettää pyyntö Visit Turulle. Pyynnöstä on käytävä ilmi kuvan lähettäjän nimi ja sähköpostiosoite sekä kyseessä oleva kuva. 

Mikäli lähetettävässä kuvassa näkyy tunnistettavia ihmisiä, on kuvaajan vastuulla kysyä kultakin lupa kuvan luovuttamiseen Visit Turulle.

 

In English

How would you showcase Turku to future travellers? Help us present the best aspects of the Turku region by sharing your own photos: the participating images will be used in Visit Turku's digital marketing in the future, so pick your best Turku photo and send it to us!

Everyone who participates will be automatically entered into a draw to win 2 Turku Food Walk cards.

Please note that you can only upload your own images. By sending the image you grant Visit Turku the permission to use the image in digital marketing according to the terms and conditions described below.

Upload your images here: https://upload.crowdriff.com/visit-turku-kuvakilpailu-2021-toukokuu

Rules

Organizer: Visit Turku
Participation time: May/1-May/30 2021 until 12 noon
Everyone who has uploaded their own images to the image bank is automatically entered.
Prizes: The prize is Turku Food Walk cards for 2 people (value 48 e/each). The prize cannot be exchanged or converted into cash. The winner will be contacted by email after the participation time.
Facebook is not involved in or sponsors the contest.

Terms and conditions

Visit Turku collects images to present Turku from the perspective of locals and visitors. The images will only be used in such context where the Turku region is presented on a general level. The images will not be used to promote the sale of individual products, e.g. as an illustration of products sold online. Visit Turku strives to communicate a positive city image, which in turn boosts the region's tourism and the success of the tourism industry. Through your photos, you can be involved in helping us with this work.

In these terms and conditions, Visit Turku means the City of Turku Tourist Office and Turku Touring Oy, which acts as the technical and responsible party for the organisation's sales.

Purpose of the images:
The images you download will only be used on Visit Turku's digital channels. Images will not be used to promote individual products. Visit Turku may not sell or otherwise transfer the images to third parties, except for those partners who, on behalf of Visit Turku, carry out operations on the Visit Turku channels listed below (for example, an advertising agency).

Channels:
The images can be used in Visit Turku's digital channels, which are currently kissmyturku.fi, visitturku.fi and Visit Turku's social media channels: Facebook, Instagram, Twitter and Pinterest. The images can also be utilized in any possible new online services that Visit Turku may develop for a similar purpose as the existing services.

Validity of licenses:
Visit Turku can use the images in the aforementioned way without time limit.

Crediting images:
When using images, the name of the sender's Instagram account (@visitturku, for example) should be mentioned first. If the sender of the image has not provided this information, the name of the sender will be mentioned, if the name has been given in its entirety.

Image storage and processing:
The images will be stored in Visit Turku's internal image bank, which can only be accessed by Visit Turku employees. The image bank is organized using a service called CrowdRiff. You can read about CrowdRiff's terms of service here: https://crowdriff.com/terms-of-service/ 

These terms and conditions do not limit the sender's right to use the image he or she has submitted for his or her own purposes in any manner.

No compensation is paid to the sender for the use of the images.

If the sender of the image wishes to revoke the right to use the image, a request must be sent to Visit Turku. The request must state the name and e-mail address of the sender of the image, and also the image itself.

If the image shows identifiable people, it is the photographer's responsibility to ask for their permission to use the image before handing it over to Visit Turku.