Broschyrer

Beställ broschyr

Om du behöver ett större antal broschyrer, kontakta:

Visit Turku
Aurakatu 2, 20100 Turku
Tfn. +358 2 2627444
E-post: info(at)visitturku.fi

Broschyren Nöjen vid havet finns nu tillgänglig.

Alla broschyrer finns även på internet.

Obs! I de tryckta svensk-, fransk- och tyskspråkiga broschyrerna finns felaktiga tider för Åbo Sightseeing-turerna. De rätta tiderna har uppdaterats i webbversionerna som hittas på denna sida.

Beställ broschyr

Om du behöver ett större antal broschyrer, kontakta:

Visit Turku
Aurakatu 2, 20100 Turku
Tfn. +358 2 2627444
E-post: info(at)visitturku.fi

Nyckelord: