Skeppsbyggarnas Åbo

Åbo
Åbo är skeppsbyggarnas stad. På Åbovarvet arbetade såväl vår president Mauno Koivisto som familjernas arbetarmän och arbetarkvinnor under flera generationer. Varvets öde hängde redan på en skör tråd, men i dag är Meyervarvets orderbok fylld långt in i framtiden och ny arbetskraft strömmar in i området.

En utställning som öppnades på Forum Marinum i november 2017 introducerar besökarna i skeppsbyggandets mångskiftande och imponerande historia i Åbo och hela Finland. Den illustrerar skeppsbyggarnas arbete och utvecklingen av fartygen och byggmetoderna från medeltid till nutid. Intressanta perspektiv på den världsberömda finländska skeppsplaneringen tas fram. 

Under Meyer Turku rundturer som ordnas av Visit Turku kan man bekanta sig med varvsindustrin i Åbo och platsen där världens största kryssningsfartyg byggs. Under rundturen presenteras först skeppsbyggandets historia och nutid i det maritima centret Forum Marinum. Därifrån fortsätter rundturen till Meyer Turkus varv. Rundturer ordnas på sommaren 2018 tre gånger i veckan. Grupper kan boka sin egen rundtur från Visit Turku försäljningstjänst. Rundturen varar i ca 2,5 timmar. Åldersgränsen för rundturerna är 15 år.

Dagens skeppsbyggande är mycket annat än svetsloppor och frasande arbetsoveraller. Det är fråga om high tech, innovationer, ingenjörskunnande på toppnivå och pionjärskap. Utställningen på Forum Marinum samt rundturerna i varvsområdet som ordnas av Meyer Turku och Visit Turku skapar tillsammans en fascinerande berättelse om skeppsbyggarnas Åbo - dess historia och framtid.