Sibeliusmuseum

Biskopsgatan 17
20500 Åbo
+358 2 215 4494
Finlands främsta musikmuseum har fått sitt namn efter vår mest kända kompositör, Jean Sibelius.

Museibyggnaden, som räknas bland den finländska modernismens pärlor, rymmer en permanent utställning som berättar om mästarens liv och musik. Här kan du dessutom bekanta dig med hundratals instrument från Finland och hela världen.

På museet ordnas även varierande utställningar och evenemang. Onsdagar under våren och hösten ordnas musikaftnar i kammarmusiksalen.