Rundturer i fängelset på Kakolabacken

Kakolabacken, Granitborgsgatan
Åbo

Tilläggsinformation

Kakola var Finlands mest omtalade fängelse under 150 år. Området som ligger mitt i Åbo förändras nu småningom till bostads- och turistområde, men de gamla kulturhistoriskt värdefulla fängelsebyggnaderna får står kvar.

Vi ordnar guidade rundturer för grupper till det före detta fängelset. Under rundturerna får ni höra om det finländska straffsystemet, om den tuffa vardagen i fängelset och se olika cellsystem. Du kan boka en rundtur på svenska för din grupp.

Kakolabacken är en av de högsta kullarna i Åbo, utsikten därifrån är fantastisk och det är ett fascinerande område att promenera omkring i.

Rundturer på engelska

  • 28/6 kl. 16
  • 20/7 kl. 18
  • 21/7 kl. 15
  • 27/7 kl. 18
  • 16/8 kl. 16
  • 29/8 kl. 17

Pris: 20 €

Tilläggsinformation