Tisdag

Vad kan man göra i Åbo? Vad gör egentligen lokalborna? Avsnittet Live Like a Local samlar tips på såväl schemalagda aktiviteter som saker man kan göra på egen hand i Åboregionen. Det finns tips för alla veckodagar som är enkla att ta med sig på resan.

Innehållet i Live Like a Local varierar enligt säsong. Det innebär att de tips som är med i exempelvis juni till största delen även gäller för juli och augusti. Du kan alltså planera din resa på lite längre sikt.

Tisdagsverkstäder i Kurala bybacke

Tisdagsverkstäderna i Kurala bybacke lämpar sig för alla åldrar. Kom och pröva på olika hantverk. Nytt tema varje månad. Ingen förhandsanmälan behövs.

När: tisdagar 9.1–29.5 kl. 13–17.30.

Tisdagskonserter i WAM

Wäinö Aaltonens museum ordnar konserter varje tisdag under vår- och höstsäsongen. Utbudet omfattar såväl klassiskt som nytt.

När: tisdagar 9.1–15.5 kl. 19

Testa även det här

Åbo domkyrka

Åbo domkyrka, som invigdes redan år 1300, är Finlands nationalhelgedom. Finlands historia återspeglas på många olika sätt i kyrkans monument och hundratals detaljer. Under stenvalven har bl.a. drottning Karin Månsdotter och ett flertal biskopar och hövdingar fått sin sista viloplats.

I domkyrkomuseet (obs. inträdesavgift) finns bl.a. helgonstatyer och altarföremål ända från den katolska medeltiden.

Vad kan man göra i Åbo? Vad gör egentligen lokalborna? Avsnittet Live Like a Local samlar tips på såväl schemalagda aktiviteter som saker man kan göra på egen hand i Åboregionen. Det finns tips för alla veckodagar som är enkla att ta med sig på resan.

Innehållet i Live Like a Local varierar enligt säsong. Det innebär att de tips som är med i exempelvis juni till största delen även gäller för juli och augusti. Du kan alltså planera din resa på lite längre sikt.