Vad och hur åt man på medeltiden i Åbo? Hurudan är Åbos matkultur i dagens läge?

Kom och bekanta dig med Finlands mathuvudstads matkulturs utveckling. Under rundvandringen vandrar man bland annat på både gamla och nya affärsplatser. Man bekantar sig också med både forna och nutida logiställen samt legendariska restauranger.

Vad behöver man med på rundturen? Klädsel enligt väder och bra humör.

Längd: 1,5 t

Rekommenderad gruppstorlek: 7-15 personer

Gäller: året runt (mån-lör)

Priser:
5-9 personer 48 €/pers.,
15-20 personer 45 €/pers,

Priset inkl. guidning 1,5 t och smakbitar i Saluhallen (3)

Mot en extra avgift: lunch