Botaniska trädgården

Runsala parkväg 215
20100 Åbo

Tilläggsinformation

Grupper och guidning

  • tfn. +358 50 4090 151
  • Helst per e-post: puutarharuissalo(at)utu.fi

Cafe Vanha Tammi

Åbo universitetes botaniska trädgård på ön Runsala är både ett centrum för vetenskaplig forskning och ett skyltfönster som lockar besökare till växternas värld.

I ytter- och inneträdgårdarna växer totalt över 5 000 olika arter och sorter. I växthuset finns omfattande samlingar av suckulenter och tropiska träd. I ytterträdgården blommar rhododendron, pioner, ettåriga prydnadsväxter, nyttoväxter, blomsterängar och exotiska träd och buskar. Här finns ett nyanlagt område med tre dammar, vackra näckrosor och andra strand- och vattenväxter.

Ytterträdgården, växthusen och seminariesalen används för möten, utbildning och privata evenemang. Vid entrén till växthusen finns ett kafé med matservering.

Du som använder rullstol kan röra dig med en assistent i växthusen och i största delen av områdena utomhus.

Tilläggsinformation

Grupper och guidning

  • tfn. +358 50 4090 151
  • Helst per e-post: puutarharuissalo(at)utu.fi

Cafe Vanha Tammi